Utbildningen Hildegard pedagog

Hildegard von Bingen (1098-1179) var medeltidens mest spännande och inflytelserika kvinna. Hennes sätt att använda musik, kost, örter, kryddor och ädelstenar, levnadsregler som läkande medel är levande än i dag och fortfarande aktuella. Hildegard var nytänkande, orädd, alltid ”utanför ramarna” och tecknade ner helhetsläran för vår tid. Efter en lång väntan blev hon 2012 helgonförklarad och utnämnd till kyrkans lärare. Hildegards böcker studeras hela tiden och än idag upptäcks nya samband mellan de helande medlen.
- Men mycket återstår att upptäcka!

Syftet med utbildningen till Hildegard pedagog är att genom välutbildade och genuint intresserade föra Hildegards helande helhetslära vidare. Att följa med i dagens forskning, tidens trender, tankar om existentiell hälsa och våra vardagsproblem, gör det ännu mer spännande att studera Hildegard. Högaktuella är hennes förklaringar till hur sjukdomar uppkommer liksom hennes råd om hur dessa kan behandlas. 

Du får under utbildningen teoretiska och praktiska kunskaper inom alla områden som kännetecknar Hildegards helhetslära. Redo att överföras i din egen vardag eller i gruppverksamhet.
Hur går det till?

hur går det till

Utbildningen omfattar fyra helgseminarier med efterföljande uppgifter. Dessa ges på olika platser
i Sverige eller i Tyskland och nya datum publiceras löpande på viriditas.nu. Ett seminarie som ej ligger på en helg annonseras i mycket god tid. De olika seminarierna kan läsas i valfri ordning. När alla fyra är genomförda och godkända sker diplomeringen.

fänkål o växthus.jpg

SEMINARIER

Hildegard pedagog utbildningen består av fyra fristående seminarier. Dessa ges på olika platser i landet eller inkluderas i resa och nya datum publiseras löpande på viriditas.nu. Seminarierna är öppna för alla men de som strävar efter en diplomering till Hildegard pedagog skall också genomföra efter-uppgifter och självstudier till varje seminarie.

Se kurstillfällen

Hildegard von Bingens helhetslära

Vi bekantar oss med Hildegard och den tid hon levde i. Hur hennes helande områden är sammanlänkande och hur små val i vardagen kan ha stor betydelse för hälsan. 

Huvudområden

 • Hildegards fantastiska liv 1098-1179
 • Helhetslärans tre områden
 • Vi kokar, blandar och botaniserar i recepten
 • Prova-på kur utifrån dina val
 • Hildegard i vardagen

I Hildegards kök

För att fysiskt påverka ohälsa använder Hildegard trädgården och naturen som en läkande palett. Genom sina visioner fick hon anvisningar till hur födoämnen blev medel till livet och hur vår mat kan bli vår medicin. 

Huvudområden

 • Att balansera våra vätskor
 • Örter, örter och mera örter
 • Kryddorna som sätter extra piff!
 • Medel till livet - Livsmedel
 • Omslag, bad,salvor, te och elixir

Spirande grönkraft och läkande toner

Ett spännande seminarie där Hildegards kosmiska medel presenteras. Dessa är enkla att använda och med oanad kraft, med uppgift att påverka kropp och själ. 

Huvudområden

 • Grunden i Hildegards ädelstenslära
 • Läkande toner och meditativ dans
 • De fyra elementen
 • Viriditas, den spirande kraften
 • hjärtat, människans centrum

Hjärtats samtal

Två dagar med Hildegards tankar kring våra livskrafter och hur obalans påverkar vår hälsa. Ett komplext system och nytänkande för sin tid. 

Huvudområden

 • Visionerna som beskriver våra livskrafter
 • Kropp och själ - ett team
 • "Koden", ett försök att förklara
 • Att stödja hjärtats samtal

Seminarierna är fristående helgseminarier á 2500 kr/st. Fika, viss del av material och kompendie ingår. För utbildningsdeltagarna tillkommer ett tillägg på 1500 kr för efterföljande uppgifter och examinering. Pdf


Frågor och svar

Jag har gått seminariet om Hildegards helhetsmedicin. Nu direkt efter har jag fått tankar om att jag skulle vilja genomföra hela utbildningen. Går det?

Absolut! Du meddelar Viriditas och betalar in avgi en för e eruppgi erna och intyget. Uppgi erna och intruktionerna kommer sedan på din mail. På hemsidan hittar du de seminarier som är på gång och räknas till utbildningen. Det är bara att boka!

 

Kan min väninna gå samma seminarie som mig, jag siktar på diplomering?

Det går jättebra! Upplägget är sådant, ju fler intresserade, dess bättre. Hon behöver självklart inte göra de efterföljande uppgift- erna om hon går bara av intresse och inte har något sikte på utbildningen.

Efter utbildningen, kan man gå vidare då på något sätt?

Ja, det  nns en fortsättning där inriktningen är mer rådgivande och terapeutisk. Den omfattas av tre seminarier med e erföljande uppgi er, däre er diplomering. Det är bra om man kommit igång och är aktiv mellan utbildningarna.
Det ordnas också Hildegardresor årligen som vanligtvis innehåller två seminariedagar och är värdefulla att delta i. Där är inriktningen, fördjupad Hildegard kännedom med lite känsla av retreat och personlig utveckling. Hildegardgrupperna får vi heller inte glömma!

 

Kommer alla som går utbildningen att följas åt?

Nej, så blir det inte. Säkert några stycken men ni kommer att träffa på ”vanliga” kursdeltagare och kanske redan utbildade som uppdaterar sig. Bra med nya frågeställningar och att lära känna många Hildegard-intresserade.