Kurs för dig som vill anlägga en Hildegard örtagård. Lite Hildegard-kunskap kan vara bra men inget krav. Lite i “Slow gardening anda”. Vi odlar på enklaste sätt några örter var som vi sedan delar med alla i gruppen. Sista gången går vi rika hem.

Vårens kurs kommer att hållas i samarbete med Växtzon 4.

Plats: Växtzon 4, Överhärde, Valbo
När: Start 28/3 därefter 25/4 och 23/5
Pris: 1200 SEK 3 st "träffar" inkl fika
Recept och faktablad ingår samt viss del av övrigt material.